Următoarele condiții de vânzare sunt încheiate între societatea X6 Innovations SAS, constituită în Franța (număr de înregistrare 789 534 864), cu sediul social la adresa 128 rue La Boétie 75008 Paris, capital social 1.183,33 euro, denumită în continuare „Vânzător” și întreprinzătorul site-ului perifit.co și a subdomeniilor acestuia, denumit în continuare „Site-ul” și consumator și cumpărătorul neprofesionist, denumit în continuare „Cumpărător”, care dorește să achiziționeze produsele oferite spre vânzare de către Vânzător („Produsul”).

ARTICOLUL 1 – SCOPUL

Următorii termeni de vânzare definesc relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător și condițiile care se aplică oricărei achiziții efectuate prin intermediul Site-ului. Acești termeni precizează condițiile de cumpărare, de plasare a comenzii, de plată și livrare a Produselor comandate de Cumpărător.

Acești termeni de vânzare sunt comunicați Cumpărătorului înainte de plasarea oricărei comenzi și vor prevala asupra oricărei alte versiuni sau oricărui alt document.

Achiziționarea unui produs prin intermediul Site-ului implică o acceptare necondiționată de către Cumpărător a prezentelor condiții de vânzare, pe care Cumpărătorul recunoaște că le-a citit înainte de a plasa comanda. Cumpărătorul recunoaște că are capacitatea necesară de a contracta și achiziționa produsele oferite pe Site.

Vânzătorul are dreptul de a modifica acești termeni de vânzare în orice moment, pentru a se conforma oricărei noi reglementări sau pentru a îmbunătăți utilizarea Site-ului. Prin urmare, termenii și condițiile aplicabile vor fi cele în vigoare la data plasării comenzii de către cumpărător.

Cumpărătorul este de acord ca informațiile solicitate pentru încheierea contractului sau transmise în timpul executării acestuia să fie transmise electronic.

Daca nu se dovedește contrariul, datele înregistrate în sistemul informatic al Vânzătorului vor constitui dovada tuturor tranzacțiilor încheiate cu Clientul.

ARTICOLUL 2 - PRODUSUL

Produsul oferit este cel care apare pe Site-ul Vânzătorului, în limita stocului disponibil. 

Vânzătorul are dreptul de a modifica în orice moment gama de Produse.

Produsul este prezentat pe site cu o descriere a principalelor sale caracteristici (specificații, ilustrații și indicații de dimensiuni sau randament). Fotografiile și graficele sunt cât mai exacte posibil, dar nu sunt obligatorii pentru Vânzător. Cumpărătorul trebuie să consulte descrierea fiecărui Produs pentru a lua la cunoștință de particularitățile și principalele caracteristici.

ARTICOLUL 3 – PREȚURILE

Prețurile apar pe pagina produsului de pe Site și sunt exprimate în Euro (€), inclusiv toate taxele (TTC), ținând cont de TVA-ul (dacă este cazul) din ziua comenzii. Orice modificare a cotei de TVA se poate reflecta în prețul produselor. Vânzătorul își poate modifica prețurile în orice moment, înțelegându-se că prețul care apare pe pagina produsului în ziua comenzii va fi singurul aplicabil cumpărătorului. 
Este posibil ca prețurile indicate să nu includă costurile de livrare, acestea fiind facturate în plus față de prețul produselor achiziționate, în funcție de tipul de livrare ales.
Costurile de transport sunt cele specificate la finalizarea comenzii și sunt acceptate prin validarea comenzii.
Se pot solicita taxe locale, taxe vamale sau taxe de vămuire, dar plata acestora cade în sarcina clientului.

O factură este emisă de către Vânzător și înmânată Cumpărătorului la livrarea Produselor achiziționate.

ARTICOLUL 4 – COMENZILE

Este la latitudinea Cumpărătorului să selecteze pe Site Produsul pe care dorește să îl comande.

Comenzile trimise Vânzătorului pe orice altă cale, inclusiv prin poștă sau e-mail, nu vor fi luate în considerare.

La plasarea comenzii, după ce a selectat și adăugat Produsele în „coș”, Cumpărătorul trebuie să:

 • verifice coșul și eventual să corecteze conținutul acestuia (ex.: să identifice produsele selectate, să verifice cantitățile produselor selectate, prețurile aferente, termenii și costurile de livrare);
 • valideze coșul;
 • completeze informațiile sale de contact;
 • aleagă metoda de livrare;
 • confirme comanda.

Vânzarea va fi considerată finală numai după confirmarea acceptării comenzii de către Vânzător prin e-mail. Confirmarea unei comenzi presupune acceptarea acestor termeni de vânzare, recunoașterea de a avea cunoștințe perfecte despre acestea și renunțarea la dreptul de a beneficia de propriile condiții de cumpărare. Toate datele furnizate și confirmarea înregistrată vor fi considerate dovezi ale tranzacției.

Vânzătorul are dreptul de a anula sau de a refuza orice comandă de la un Cumpărător cu care există o dispută cu privire la plata unei comenzi anterioare.

DREPTUL DE RETRAGERE

Conform articolului L121-18 din Codul Consumului francez, cumpărătorul are la dispoziție un termen de paisprezece (14) zile lucrătoare de la livrarea comenzii pentru a-și exercita dreptul de retragere și, astfel, de a returna produsul vânzătorului spre schimbare sau rambursare, fără penalități, cu excepția costurilor de retur.

ARTICOLUL 5 – CONDIȚIILE DE PLATĂ

Prețul se plătește integral în ziua plasării comenzii de către Cumpărător, prin plată securizată, folosind următoarele modalități:

 • prin carduri de credit: Visa, MasterCard, American Express
 • prin Paypal

În cazul întârzierii plății de către Cumpărător dincolo de termenele menționate mai sus, și după data plății care figurează pe factura care i-a fost adresată, penalități de întârziere calculate la cota lunară de 10% din sumă, incluzând toate taxele, prețul de cumpărare care figurează pe factura menționată mai sus, vor fi dobândite automat și de drept de către Vânzător, fără nicio formalitate sau notificare prealabilă și va avea ca rezultat plata imediată a tuturor sumelor datorate de către Cumpărător, fără a aduce atingere oricărei alte acțiuni pe care Vânzătorul poate fi îndreptățit să o ia împotriva Cumpărătorului în acest sens.

Plățile efectuate de Client nu vor fi considerate definitive până când Vânzătorul nu a primit sumele datorate.

În plus, Vânzătorul are dreptul, în cazul nerespectării condițiilor de plată de mai sus, să suspende sau să anuleze livrarea comenzilor în așteptare efectuate de Client.

Niciun cost suplimentar, mai mare decât costurile suportate de Vânzător pentru utilizarea unei metode de plată, nu vor fi percepute Cumpărătorului.

ARTICOLUL 6 – LIVRAREA

Livrările se fac la adresa indicată la momentul comenzii, a cărei locație poate fi doar în aria geografică convenită.

Este responsabilitatea clientului să întrebe autoritatea locală din țara sa cu privire la orice limitări privind importul sau utilizarea produselor sau serviciilor pe care intenționează să le comande.

Livrarea se constituie prin transferul către Cumpărător a posesiei fizice sau controlului asupra Produsului.

Cu excepția cazurilor speciale sau în care unul sau mai multe Produse sunt indisponibile, Produsele comandate vor fi livrate într-o singură livrare.

Vânzătorul se obligă să depună toate eforturile pentru a livra produsele comandate de Client în termenele specificate mai sus. Însă, aceste termene sunt orientative. În cazul în care Produsele comandate nu sunt livrate în termen de 30 de zile de la data indicativă de livrare, din orice altă cauză decât forța majoră sau din vina Cumpărătorului, vânzarea poate fi anulată la cererea scrisă a Cumpărătorului, în condițiile prevăzute la articolele L 216-6 și următoarele din Codul Consumatorului francez. Sumele plătite de Client vor fi rambursate cel târziu în cele paisprezece (14) zile care urmează datei retragerii din contract, excluzând orice compensație sau reținere.

Livrările se fac de către un transportator independent, la adresa menționată de Client la momentul comenzii și pe care transportatorul o poate accesa cu ușurință.

Cumpărătorul este obligat să verifice starea produselor livrate. Acesta are la dispoziție 48 de ore de la data livrării pentru a comunica în scris orice reclamații de neconformitate sau defect aparent al Produselor livrate (de exemplu, ambalaj deteriorat, deja deschis...), cu toate documentele aferente (de ex., fotografii).

Vânzătorul va rambursa sau înlocui, cât mai curând posibil și pe cheltuiala proprie, Produsele livrate pentru care vicii de conformitate sau vicii aparente sau ascunse au fost dovedite în mod corespunzător de către Cumpărător, în condițiile prevăzute la articolele L 217-3 și următoarele din Codul Consumatorului francez și cele prevăzute în prezentele Condiții de Vânzare (vedeți garanții, în special).

ARTICOLUL 7 – REZERVA PROPRIETĂȚII ȘI DREPTUL DE RETENȚIE

Vânzătorul își păstrează proprietatea deplină asupra produselor vândute până la plata integrală a prețului, în principal, a costurilor și taxelor incluse, indiferent de data livrării respectivelor Produse.

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORULUI - GARANȚIA

Produsele oferite spre vânzare respectă reglementările franceze, iar performanța lor este compatibilă cu utilizarea neprofesională.

GARANȚII LEGALE

Toate produsele furnizate de Vânzător beneficiază de garanția legală prevăzută de articolul 1641 și următoarele din Codul Civil Francez. În cazul neconformității unui produs vândut, acesta poate fi returnat Vânzătorului, care îl va primi înapoi, îl va schimba sau îi va rambursa valoarea. Toate revendicările, cererile de schimb sau de rambursare trebuie făcute electronic la serviciul Asistență Clienți. Cumpărătorul are la dispoziție 2 ani de la livrarea bunului pentru a contacta Vânzătorul. Rambursarea se va face creditând contul bancar sau cardul de plată al Clientului.

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în următoarele cazuri:

 • nerespectarea legislației țării în care sunt livrate produsele, pe care Clientul trebuie să o verifice;
 • în caz de utilizare greșită, utilizare în scop profesional, neglijență sau lipsă de întreținere de către Client, precum și în caz de uzură normală a Produsului, accident sau forță majoră.

Garanția nu acoperă:

 • deteriorarea datorată utilizării anormale sau utilizării în afara domeniului de aplicare a utilizării prevăzute;
 • daune cauzate de neglijență sau accident;
 • stricăciuni cauzate de curățarea necorespunzătoare, neconformă cu instrucțiunile;
 • întreținere neautorizată, orice încercare de a deschide, repara sau modifica un dispozitiv.

Nu încercați niciodată să deschideți Produsul.

ARTICOLUL 9 – PROPRIETATEA INTELECTUALĂ - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTERR PERSONAL

9**.1 – PROPRIETATEA INTELECTUALĂ**

Toate articolele Site-ului sunt și rămân proprietatea intelectuală și exclusivă a Vânzătorului. Nimeni nu este autorizat să reproducă, să exploateze sau să utilizeze sub nicio formă, chiar și parțial, elementele site-ului, indiferent dacă sunt sub formă de fotografie, logo, imagini sau text. În caz contrar, orice astfel de acțiune va fi considerată o încălcare.

9**.2 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

În conformitate cu legea franceză 78-17 din 6 ianuarie 1978, datele cu caracter personal solicitate Cumpărătorului sunt necesare pentru procesarea comenzii acestuia și eliberării facturilor.

Aceste date pot fi comunicate partenerilor Vânzătorului însărcinați cu executarea, procesarea, gestionarea și plata comenzilor.

Cumpărătorul are, în conformitate cu reglementările naționale și europene în vigoare, un drept permanent de acces, modificare, rectificare, opoziție, portabilitate și limitare a prelucrării informațiilor care îl privesc.

ARTICOLUL 10 - IDENTIFICATORUL UNIC (IDU)

Identificatorul unic, FR029532_05OQU6, care face dovada înregistrării în registrul producătorilor din sectorul EEE, în temeiul articolului L.541-10-13 din Codul Mediului francez, a fost atribuit de ADEME societății X6 Innovations SAS (789534864). Acest identificator dovedește respectarea obligației de înregistrare la Registrul Producătorilor de Echipamente Electrice și Electronice la Ecosystem.

Identificatorul unic, FR029532_06O0IX, care face dovada înregistrării în registrul industriei bateriilor, în temeiul articolului R.541-173 din Codul Mediului francez, a fost atribuit de ADEME societății X6 Innovations SAS (789534864). Acest identificator dovedește respectarea obligației de a se înregistra în industria bateriilor la Corepile.

Identificatorul unic FR029532_01NERR, care face dovada înregistrării în registrul industriei de ambalaje, în temeiul articolului R.541-173 din Codul Mediului francez, a fost atribuit de ADEME societății X6 Innovations SAS (789534864). Acest identificator dovedește respectarea obligației de a se înregistra în industria de ambalaje la Citeo.

ARTICOLUL 11 – LEGEA APLICABILĂ - LIMBA

Acești termeni de vânzare sunt guvernați de legea franceză.

Această politică a fost redactată inițial în limba franceză. Dacă există vreun conflict între o versiune tradusă și versiunea franceză a acestor termeni, atunci, în măsura permisă de legislația în vigoare, versiunea franceză va prevala.

În cazul unui litigiu și după ce toate încercările de a găsi o soluție pe cale amiabilă au eșuat, instanțele franceze vor avea competență exclusivă pentru soluționarea litigiului.

Condiții de vânzare modificate la data de 01.08.2023