TERMENI ȘI CONDIȚII

Programul Recomandări Perifit („Programul”) oferit de X6 Innovations SAS, companie înregistrată în Franța, la adresa 128 rue La Boetie 75008, Paris, Franța (denumită „Perifit”) a fost creat pentru a vă recompensa pe dumneavoastră, dragi clienți, („dumneavoastră ”, „Membru”, „Persoană care Recomandă”, „Susținător”) pentru că faceți ceea ce ați făcut deja – ați recomandat Perifit prietenilor și familiei, care se înscriu pentru a fi clienți Perifit („Participanți” sau „Persoane Recomandate”). De asemenea, programul a fost creat pentru a vă recompensa prietenii și familia, oferindu-le o recompensă pentru înscrierea cu recomandare!
Următorii Termeni și Condiții ale Programului Recomandări al companiei Perifit („Termeni și Condiții ale Programului”) conțin informații importante despre programul nostru, așa că vă rugăm să le citiți cu atenție. Acești Termeni și Condiții ale Programului sunt un acord obligatoriu între dumneavoastră și Perifit și vor guverna participarea dumneavoastră la toate ofertele Programului. Prin participarea la Program, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile Site-ului și cu Politica de Confidențialitate a Site-ului. Nu sunteți autorizat să participați la Program dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile Programului în întregime.
Perifit își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții ale Programului în orice moment, la discreția sa și fără notificare. Participarea la Program este considerată acceptarea Termenilor și Condițiilor Programului și a oricăror modificări care ar putea fi făcute. De asemenea, Perifit poate, la discreția sa, să modifice, să anuleze, să suspende sau să modifice orice aspect al Programului fără notificare. De asemenea, Perifit își rezervă dreptul de a descalifica în orice moment orice client de la participarea la Program.
CUM FUNCȚIONEAZĂ PROGRAMUL
  1. Persoana care Recomandă, un client Perifit, dă clic pe linkul de invitare la Program (pe site-ul Perifit, pe unul dintre e-mailurile Programului sau pe un link de invitație la Program partajat în orice alt mod) și partajează un Link pentru Programul Recomandări prin e-mail, pagina sa de socializare sau mesaj privat cu o persoană, Persoana Recomandată;
  2. Persoana Recomandată cumpără apoi un plan de recomandare atunci când ajunge pe site-ul Perifit făcând clic pe linkul Programului Recomandări partajat de către Persoana care Recomandă; și plasează o comandă.
iiii. Când comanda Persoanei Recomandate a fost acceptată de Perifit, Persoana care Recomandă va primi o notificare privind recomandarea prin e-mail. După confirmarea comenzii Persoanei Recomandate și validarea procesului de Recomandare de către Perifit (5-10 zile lucrătoare), Persoana Recomandată este marcată ca eligibilă pentru a primi o recompensă.
iii. Plățile cashback sunt plătite în termen de 6 săptămâni de la data la care Persoana Recomandată este marcată ca eligibilă pentru o recompensă. Toate plățile se fac prin Paypal.
iiiii. În cazul în care comanda Persoanei Recomandate este anulată sau rambursată din orice motiv, Recomandarea nu va mai fi considerată valabilă. Persoana care Recomandă va primi o notificare prin e-mail prin care va fi informată cu privire la modificare, iar Recomandarea Calificată anterior va fi ștearsă din contul Programului Recomandări. Persoana care Recomandă nu va primi recompensa asociată.
Eligibilitate. Pentru a fi eligibilă pentru participarea la Program, Persoana care Recomandă trebuie să fie client al companiei Perifit (minim o comandă anterioară). Comanda respectivă nu trebuie să fi fost returnată și rambursată clientului. Persoana care Recomandă este în continuare eligibilă dacă produsul său a fost înlocuit.

Perifit își rezervă dreptul de a considera ineligibil orice Participant la Program, la discreția sa.
Condiții pentru Recompensă. Recompensele pot fi impozabile, în funcție de valoarea articolului și de legile fiscale federale, de stat și locale aplicabile Participantului. Participanții sunt singurii responsabili pentru raportarea acestor articole contabile în declarațiile lor fiscale și pentru plata oricărei obligații fiscale asociate.
Conduită. Participanții la Program trebuie să respecte toate legile actualizate „SPAM”. Orice distribuire a linkului dumneavoastră de recomandare care ar putea constitui e-mail comercial nesolicitat sau „spam” în temeiul oricărei legi sau reglementări aplicabile este interzisă în mod expres și va fi motiv pentru închiderea imediată a contului dumneavoastră și excluderea din Programul Recomandări al companiei Perifit. Perifit își rezervă dreptul, la discreția sa, de a interzice oricărui Membru să participe la orice aspect al Programului dacă Perifit consideră sau suspectează că respectivul Membru s-a implicat sau a încercat să se angajeze în oricare dintre următoarele:
  • a) acționează cu încălcarea acestor Termeni și Condiții ale Programului;
  • b) deteriorează, alterează sau corupe funcționarea Programului sau Site-ului;
  • c) acționează cu intenția de a enerva, hărțui sau abuza orice altă persoană;
  • d) orice comportament sau activitate inadecvată, necooperantă, perturbatoare, frauduloasă, potențial frauduloasă sau neobișnuită; sau
  • e) activitate considerată, la discreția exclusivă a companiei Perifit, ca fiind în general incompatibilă cu funcționarea prevăzută a Programului. 
Perifit va fi singurul determinant în cazurile de suspectare a abuzului, fraudei sau încălcării acestor Termeni și Condiții ale Programului sau intenției acestor Termeni și Condiții ale Programului.
RĂSPUNDERE
Efecte cu Caracter Obligatoriu. Prin participarea la Program, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile Programului și sunteți obligat să le respectați. Dacă nu doriți să acceptați și să respectați Termenii și Condițiile Programului în întregime, nu sunteți autorizat să participați la Program.
Încetare. Perifit poate, la discreția sa exclusivă, să anuleze, să modifice, să suspende sau să modifice orice aspect al Programului sau al Termenilor și Condițiilor Programului în orice moment, fără notificare. Perifit poate, la discreția sa exclusivă și absolută, să rezilieze sau să suspende participarea oricărui Membru la Program pentru încălcarea acestor Termeni și Condiții ale Programului sau pentru întreprinderea oricăror acțiuni care nu sunt conforme cu intenția acestor Termeni și Condiții ale Programului.
Exonerare de Răspundere. Prin participarea la Program, Participanții exonerează Perifit, filialele, afiliații, furnizorii, agențiile de publicitate și de promovare și directorii, funcționarii, angajații și agenții acestora de orice răspundere pentru orice pierdere, prejudiciu, daune, cost sau cheltuială, inclusiv, dar fără a se limita la, daune materiale, vătămări corporale și/sau deces, care decurg din sau sunt conectate în orice fel de Program și/sau utilizarea oricăror recompense din Program.
Despăgubiri. Participanții sunt de acord să despăgubească, să apere și să exonereze Perifit și pe reprezentanții și agenții săi de răspundere față de și împotriva oricărei pretenții, cereri, răspunderi, costuri sau cheltuieli ale terților, inclusiv onorariile și costurile avocaților, care decurg din sau sunt legate de orice încălcare a Participantului a oricăror dintre acești Termeni și Condiții ale Programului sau orice încălcare de către Participant a legii aplicabile.
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
Forța Majoră. Compania Perifit nu va fi răspunzătoare față de niciun Participant pentru nerespectarea oricărui credit sau a oricărei părți a acestuia, din cauza oricărei acțiuni, reglementări, ordine sau solicitare din partea oricărei acțiuni guvernamentale sau cvasi-guvernamentale, entitate, (indiferent dacă acțiunea(ile), regulamentul(ele), ordinul(ele) sau cererea(ile) se dovedesc a nu fi validă(e)), defecțiune a echipamentului, amenințare de atacuri teroriste, acte teroriste, raid aerian, întrerupere de curent, cutremur, tornadă, război, vreme neobișnuit de gravă, explozie, lipsă de forță de muncă sau de materiale, întreruperi de orice fel a transportului, încetinirea activității, tulburări civile sau orice altă cauză similară sau diferită, care nu poate fi controlată de Părțile Exonerate.
 
Drepturi Rezervate. Perifit își rezervă dreptul de a anula sau suspenda Programul în cazul în care stabilește, la propria sa discreție, că administrarea, securitatea sau corectitudinea Programului a fost compromisă în vreun fel
Exonerare de Garanție: MEMBRII ȘI POTENȚIALII MEMBRI ÎNȚELEG ȘI SUNT DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ: (A) UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A PROGRAMULUI ESTE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV, PROGRAMUL ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ȘI „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, IAR COMPANIA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE, CONDIȚIILE ȘI TERMENII (COLECTIV, „PROMISIUNI”) DE ORICE FEL, INDIFERENT DACĂ SUNT EXPRES SAU IMPLICIT PRIN STATUT, DREPT COMUN SAU OBICEI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROMISIUNI CU PRIVIRE LA PRODUSE SAU SERVICII OFERITE PRIN UTILIZAREA PROGRAMULUI, PROMISIUNI IMPLICITE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE; (B) PERIFIT SPUNE ȘI NU PROMITE CĂ (I) PROGRAMUL VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ, (II) VA FI NEÎNTRERUPT, PROMPT, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI, (III) REZULTATELE OBȚINUTE DIN UTILIZAREA PROGRAMULUI VOR FI EXACTE SAU DE ÎNCREDERE, (IV) CALITATEA ORICĂROR PRODUSE, SERVICII, INFORMAȚII SAU ALTE MATERIALE OBȚINUTE DE DUMNEAVOASTRĂ PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI VA SATISFACE AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI (V) ORICE ERORI DIN SERVICIU VOR FI CORECTATE; ȘI (C) ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA PROGRAMULUI ESTE ACCESAT LA PROPRIA DISCREȚIE ȘI RISC ȘI VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI COMPUTER SAU A DISPOZITIVULUI MOBIL SAU PIERDEREA DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCARE SAU UTILIZAREA ORICĂRUI ASTFEL DE MATERIAL.
ALȚI TERMENI
Termeni Generali. Acești Termeni și Condiții ale Programului constituie întregul acord între Participanți și Perifit privind utilizarea de către Participanți a Programului. Eșecul de a exercita sau pune în aplicare de către Perifit orice drept sau prevedere din acești Termeni și Condiții ale Programului nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni și Condiții ale Programului nu este considerată validă de către o instanță de jurisdicție competentă, părțile convin totuși ca instanța să depună eforturi pentru a pune în aplicare intențiile părților, așa cum se reflectă în prevedere și în celelalte prevederi ale acestor Termenii și Condițiile programului, care rămân în vigoare. Titlurile secțiunilor din acești Termeni și Condiții ale Programului sunt doar pentru comoditate și nu au niciun efect juridic sau contractual. O persoană care nu este parte a acestor Termeni și Condiții ale Programului nu va avea dreptul de a aplica sau de a beneficia de niciunul dintre acești Termeni și Condiții ale Programului.
 
Aveți vreo întrebare? Scrieți-ne la hello@perifit.co 👋🏼